Domainname จดโดเมนเนม

บริการจดโดเมนเนม รองรับ หลากหลายนามสกุล ลูกค้าเป็นเจ้าของ 100%

 

โดเมนเนม จดโดเมนเนม จดเว็บไซต์ เปิดเว็บไซต์ domain name domain

จดโดเมนเนม domain name .com .net .org onlinenic ราคาประหยัด

ระบบตรวจสอบโดเมนเนม (สั่งซื้อ)
ไทยดีโฮสพร้อม ให้คุณจดโดเมน ได้ทุกนามสกุล อย่างครอบคลุมที่สุด
.com .net .org. .biz .info .us .name .cn .cc .cn .uk .eu
.asia .or.th .co.th .go.th .in.th .mobi .tv. uk .me .tw .in

พิเศษสุด! ค่าจดโดเมนเหลือเพียง 380 ต่อปี ด่วน!
นามสกุลใหม่ .cc .asia 600 ต่อปี
นามสกุลใหม่ .TV ราคา 1,800 บาท / ปี

380 บาท สำหรับโดเมนเนม .com .net .org .biz .info .us
400 บาท สำหรับโดเมนเนม .name

600 บาท สำหรับโดเมนเนม .cn .cc .in .uk .eu .asia
900 บาท สำหรับโดเมนเนม .or.th .co.th .go.th .ac.th .in.th .mobi (ใช้เอกสารในการสมัคร)
1,800 บาท สำหรับโดเมนเนม .tv .uk .me .tw

สิ่งที่สมาชิกของเราจะได้รับเมื่อ โดเมนของสมาชิก จดทะเบียน หรือต่ออายุโดยเรา
 
โดเมนทุกโดเมน ที่ขอใช้บริการกับเรา จะเป็นทรัพย์สินของผู้จดทะเบียน 100%
สมาชิกสามารถ Lock และ Unlock โดเมนได้ด้วยตัวเอง
สมาชิกสามารถ Gen หรือเปลี่ยน Transfer Code ได้ด้วยตัวเอง
มีระบบการจัดการโดเมน สามารถแก้ไขข้อมูลโดเมนได้เองตลอด 24 ชั่วโมง
มีระบบ Domain Control Panel มาตรฐานสากล ปลอดภัย ่ยอมรับและใช้งานกันทั่วโลก
มีจดหมายแจ้งชื่อผู้ใช้รหัสผ่านในการเข้าจัดการโดเมน และแจ้งเตือนก่อนโดเมนหมดอายุ
หลายชื่อโดเมน ถูกรวมไว้ใน Account เดียวเพื่อง่ายต่อการเข้าดูแลจัดการ
ไม่ผูกมัดบริการ โดยสามารถใช้บริการ Hosting ที่ใด หรือย้ายเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ
มีระบบ Complete Member ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลบริการย้อนหลัง
มีคู่มือแนะนำการใช้บริการ
ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม หรือค่าใช้จ่ายแอบแฝง(no hidden cost)
โดเมนที่ขอจดทะเบียนใหม่ ภายหลังการชำระเงิน สามารถใช้งานได้ทันที ภายใน 24 ชม
ระบบ ช่วยเหลือ อย่างเต็มรูปแบบ ทาง email โทรศัพท์ sms
   
   

จดทะเบียนโดเมนเนม .com. net. org. biz .co.th .ac.th .or.th .in.th .go.th คลิกที่นี่เลยค่ะ

หลักการการจดทะเบียนโดเมนเนม ของ Web site (Domain Registration)


......การเลือกใช้ชื่อมีความสำคัญอย่างมาก โดเมนเนม ที่ดีควร "มีความหมาย - สั้น - จดจำได้ง่าย - สะกดผิดได้ยาก" ในแต่ละเดือนมีผู้ จดทะเบียนโดเมนเนม มากกว่าแสนชื่อ และมีผู้ จดทะเบียนโดเมนเนม ไปแล้วกว่าสิบล้านชื่อ หากคุณนึกชื่อเว็บไซต์ดีๆได้แล้ว ควร จดทะเบียน โดเมนเนม ไว้ก่อนที่ชื่อดีๆ กำลังจะหมดไป....

หลักเกณฑ์ในการตั้ง ชื่อโดเมน หรือ โดเมนเนม .com .net .org .info .biz : คุณสามารถ จดทะเบียนโดเมนเนม โดยใช้ตัวอักษร a-z , 0-9 และเครื่องหมาย - โดยต้องไม่ขึ้นต้น หรือลงท้ายด้วยเครื่องหมาย - และต้องไม่มี Space และต้องจด โดเมนเนม อย่างน้อย 2 ตัวอักษร

หลักเกณฑ์ใน การตั้ง ชื่อโดเมน หรือ โดเมนเนม .AC.TH หรือ .CO.TH: โดเมนเนม จะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัวแต่ไม่เกิน 24 ตัว โดเมนเนม สามารถมีตัวอักษรพิเศษ คือ ยัติภังค์ (เครื่องหมายขีดสั้น ๆ ที่ใช้เชื่อมคำผสมหรืออื่น ๆ (-)) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ นอกจากนี้ ี้ชื่อที่เลือกนั้น จะต้องเหมือนกับ ชื่อเต็ม หรือชื่อย่อที่ใช้จดทะเบียนองค์กรมากที่สุด (โดยไม่นำคำ หรือตัวอักษรอื่น นอกจากที่ปรากฎ ในชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาใช้ร่วมอยู่ใน ชื่อโดเมน )


ท่านสามารถ จดทะเบียน โดเมนเนม .com .net .biz .org .info และอื่น ๆ โดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ โดยสามารถ จดทะเบียนโดเมนเนม กี่ชื่อก็ได้ครับ
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 380 บาท ต่อ 1 ปี

ท่าน สามารถ จดทะเบียนโดเมนเนม ได้ตามเงื่อนไขดังนี้ครับ หากตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว รบกวนท่านส่งเอกสารตามเงื่อนไขข้างล่างนี้ มาทาง info@thaidhost.com

co.th
จดทะเบียนโดเมนเนม สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
ผู้จด โดเมนเนม ภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย การ จดทะเบียน โดเมน ภายใต้ ".CO.TH" ของแต่ละ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถกระทำได้เพียง 1 ชื่อ โดยชื่อที่ จดโดเมน ได้นอกเหนือจาก ชื่อ/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบริษัท หรือจะต้องเป็นการค้า (Trademark) ที่มีการจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดเมนเนม จำเป็นต้องตรงกับ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร โดเมนเนมที่จดทะเบียนจะต้องไม่เป็น ชื่อประเทศไทย เดี่ยวๆ เช่น thailand.co.th หรือชื่อจังหวัด เช่น bangkok.co.th เป็นต้น

การจดทะเบียน โดเมน ที่เป็นชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องเป็นชื่อเต็ม/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด นั้น ๆ และ ต้องแสดงหลักฐานการจัดตั้ง บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ทะเบียนบริษัท (ท.ค.0401)
- หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
- ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
- ทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัทต่างด้าวในประเทศไทย (ท.ค.0506)
และการขอจดทะเบียน โดเมน ที่เป็นชื่อขององค์กรนี้จะสามารถขอได้เพียง หนึ่งชื่อต่อหนึ่งองค์กรเท่านั้น

การจดทะเบียน โดเมนเนม เป็นชื่อเครื่องหมายการค้า (trademark) ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

- หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
- กรณีจดทะเบียนชื่อตามเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ


.in.th
จดทะเบียนโดเมนเนม สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป

หลักฐานสำหรับการ จดทะเบียนโดเมนเนม
สำหรับองค์กร ใช้เอกสารการจัดตั้งองค์กร ที่ออกโดยทางราชการ
สำหรับบุคคลทั่วไป ใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตทำงานในประเทศไทย
เอกสารทั้งหมดต้องมีลายเซ็นต์ของ Administrative Contact กำกับมาบนเอกสาร

โดเมนเนมที่จดทะเบียนจะต้องไม่เป็น ชื่อประเทศไทย เดี่ยวๆ เช่น thailand.in.th หรือชื่อจังหวัด เช่น bangkok.in.th เป็นต้น


.ac.th
จดทะเบียนโดเมนเนม สำหรับสถาบันการศึกษา

ผู้สมัครขอลงทะเบียน โดเมนเนม ภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยจะจดทะเบียนโดเเมนเนม .ac.th ได้เพียง 1 ชื่อต่อ 1 องค์กร และชื่อที่ จดโดเมน ต้องเป็นชื่อเต็ม/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อสถาบันการศึกษา

เอกสารที่ใช้ ในการ จดทะเบียนโดเมนเนม คือ หนังสือรับรองการจัดตั้งสถาบันศึกษา ซึ่งระบุชื่อสถานศึกษา สถานที่ตั้ง สังกัด และมีลายเซนต์ของผู้อำนวยการสถานศึกษานั้นๆ

โดเมนเนมที่จดทะเบียนจะต้องไม่เป็น ชื่อประเทศไทย เดี่ยวๆ เช่น thailand.ac.th หรือชื่อจังหวัด เช่น bangkok.ac.th เป็นต้น ตัวอย่างเอกสาร จดโดเมนเนม .AC.TH โปรดคลิ๊กที่นี่


.or.th
จดทะเบียนโดเมนเนม สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

ผู้จดทะเบียน โดเมนเนม ภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นองค์กร สมาคม มูลนิธิ เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน โดเมนเนม คือ หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่ามีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

โดยโดเมนเนมที่จดทะเบียนจะต้องไม่เป็น ชื่อประเทศไทย เดี่ยวๆ เช่น thailand.or.th หรือชื่อจังหวัด เช่น bangkok.or.th เป็นต้น 
 
 
Thaidhost.Com © 2005-ปัจจุบัน